پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

امکان استفاده از خطوط 5000


"از امروز امکان ارسال از خطوط 5000 در سامانه راه اندازی گردید"
کاربران استانی و کاربران مدیریتی برای کاربران زیرمجموعه خود از قسمت حساب- تعرفه پیامک مقدار تعرفه خطوط 5000 را مشخص نمایند.
برای اطلاعات بیشتر با واحد پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
باتشکر
پشتیبانی

1393/05/30 09:37:43 0b4d22cf-21fe-4b32-b681-5300c1349bd5 منبع خبر

لیست اخبار