پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

دریافت نمایندگی


جهت دریافت نمایندگی با تلفنهای 55251427-021دفترتهران .
02632323600//02632323500دفترکرج تماس حاصل فرمایید
نمایندگی در3سطح میباشد مدیربت استانی مدیریت دفتری وکاربرمعمولی .
که دفاتر پیشخوان میتوانند با 50درصد تخفیف نسبت به دریافت نمایندگی اقدام فرمایند .

1393/02/14 21:41:45 0ba7c5bc-deb1-4a79-a356-d0db899e16fe منبع خبر

لیست اخبار