پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

(خبر ویژه) دیتای اعتباری بر اساس کدپستی کل کشور


قابل توجه کلیه کاربران سیستم ضمن بروزرسانی دیتای شماره ها ی همراه اول امکان استفاده از دیتای اعتباری برای اولین بار در کشور بر روی این سامانه فعال گردید کاربران میتوانند با استفاده از ارسال منطقه ای از این امکان بهره مند گردند

1393/02/21 09:52:09 5b6b3b52-5eb2-4e38-ba6e-cb98856fc3d1 منبع خبر

لیست اخبار