پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

"عدم ارسال به استان خراسان"


احتراما به استحضار می رساند که با توجه به بروز اختلال در مراکز مخابراتی استان خراسان به مدت دو روز در تاریخ 93/07/24 و93/07/25 از ارسال پیامک به این استان خوداری فرمایید.

با تشکر
پشتیبانی

1393/07/24 12:58:02 8a5d6a3c-590e-4ef9-a81f-9a5b0b3eeac4 منبع خبر

لیست اخبار