پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

تعرفه خطوط 5000


لطفا تمامی کاربران استانی و مدیریتی تعرفه خطوط 5000 را برای کاربران زیر مجموعه خود مشخص نمایند،در غیر اینصورت تعرفه با تغییرات کم از طریق پشتیبانی اعمال میگردد.

با تشکر

1393/06/24 09:13:29 97a4443a-3751-47ef-ac74-cd01b5c6f6a6 منبع خبر

لیست اخبار