پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

پرداخت وام بدون بهره به کاربران پنل


پرداخت وام اشتغالزایی به کلیه کاربران بدون بهره از 5میلیون تا 10میلیون تومان هیت مدیره پیشخوان جهت ارتقا وایجاد اشتغال وتشویق شما عزیزان تصمیم به پرداخت وام بدون بهره به تمامی کاربران نموده است شرایط پرداخت میزان کارکرد وفعالیت کاربران محترم میباشد بابت هر 1میلیون تومان خرید 500هزارتومان وام بدون بهره تعلق خواهد گرفت که شامل تمامی کاربران میشود الویت پرداخت وام با عزیزانی است که درزمان زودتر به حداقل امتیاز (10میلیون خرید )قراربگیرند -زمان طرح ازاول اسفند آغاز میشود

1393/11/25 22:16:46 9edd3c78-cad8-4548-85c7-66d47a970bbb منبع خبر

لیست اخبار