پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

کاربران گرامی


مبنی بر قطع خطوط 21از سمت شرکت سرویس دهنده بدلیل تعمیرات خطوط تلفن که در اسرع وقت به حالت قبل برگردانده میشود. در حال حاضر از ارسال با خطوط21 خودداری نمایید.

1393/04/01 12:17:49 ca3da968-febc-4860-8545-d63e0af0b44f منبع خبر

لیست اخبار