پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

قابل توجه کاربران گرامی (اطلاعیه مهم)


کاربران گرامی، هرچه تعداد بخش های یک پیامک بیشتر باشد احتمال رسیدن آن به گوشی کمتر خواهد شد. حتی ممکن است وضعیت آن "رسیده به گوشی" گردد اما مخاطبین آن را دریافت نکنند، در این حالت مسئولیت ارسال بر عهده ارسال کننده خواهد بود. طبق آمار پیامک های 1 بخشی و 2 بخشی بیشترین آمار گزارش تحویل را دارند.

1393/03/04 09:44:44 d3df357a-eeb6-4175-9bd4-911713748cac منبع خبر

لیست اخبار