پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

اختلال خطوط 3000


پیرو اطلاعیه شرکت همراه اول ارسال و دریافت پیامک خطوط 3000 در روز دوشنبه تاریخ 93/05/27 ازساعت 00:00 تا 06:00 با اختلال مواجه خواهد شد.

با تشکر
پشتیبانی

1393/05/26 15:30:58 e1fb9651-7ed5-407a-9053-e38b124ad892 منبع خبر

لیست اخبار