پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

چهارشنبه 13 مرداد 1400

اخبار سایت

نسخه جدید سایت بصورت آزمایشی راه اندازی گردید


سایت جدید با شکلی متفاوت و امکانات جدیدتر بصورت آزمایشی راه اندازی گردید
این سایت از نظر گرافیک و ساختار فنی متفاوت با سایت قدیمی بوده و با تکنولوژی های جدیدتری ایجاد شده است.

1393/01/18 14:11:06 e5c7c010-1949-40e7-aff4-54ce480ebc20 منبع خبر

لیست اخبار