پیامک پیشخوان

سامانه پیام کوتاه و سرویس های ارزش افزوده

دوشنبه 3 آبان 1400

اخبار سایت

خطوط 5000 و mms ایرانسل


بزودی امکان ارسال از خطوط 5000 و هم چنین ارسال MMS به خطوط ایرانسل در سامانه فراهم میگردد.

باتشکر
پشتیبانی

1393/05/26 12:23:52 ef69ee85-64b6-4c57-b098-5a66f894a4b3 منبع خبر

لیست اخبار